สถาบันการเรียนรู้กาแฟพิเศษ

  • อาจารย์นพดล (course barista)  โทร : 088-0184949
  • อาจารย์นิวัต (course sensory cupping)  โทร : 086-5044226
  • อาจารย์ศราวุธ (course brewing / roasting)  โทร : 091-1659616

เวลาเปิดทำการ : 09.00 - 12.00 เช้า 

               : 13.00 -17.00 บ่าย


Map Scith


 

© 2018 SCITH.org All Rights Reserved. Designed By it engineering & consultant