สถาบันกาแฟพิเศษ (SCITH: Specialty Coffee Institute of Thailand) เป็นสถาบันที่สอนด้านกาแฟพิเศษตามมาตรฐานสากล โดยสถาบัน SCITH ได้รับการตรวจสอบสถานที่เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมกาแฟพิเศษ (SCA: specialty Coffee Association) และได้รับ Accredited ให้เป็นสถานที่ที่ครบวงจรขั้นสูงสุด หรือที่เรียกว่า Premier Training Campus สถาบันกาแฟพิเศษ (SCITH: Specialty Coffee Institute of Thailand) เป็นสถาบันที่สอนด้านกาแฟพิเศษตามมาตรฐานสากล โดยสถาบัน SCITH ได้รับการตรวจสอบสถานที่เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมกาแฟพิเศษ (SCA: specialty Coffee Association) และได้รับ Accredited ให้เป็นสถานที่ที่ครบวงจรขั้นสูงสุด หรือที่เรียกว่า Premier Training Campus 

SCITH (Specialty Coffee Institute of Thailand) หรือ สถาบันที่ได้รับการรับรองเรื่องการสอนที่ครบวงจร ประจำประเทศไทย ได้รับใบอนุญาต License ระดับ Premier Training Campus มีห้องสอนที่ผ่านมาตรฐานการเรียนการสอน ต่างๆ ดังนี้

  1. Barista Room 1
  2. Barista Room 2
  3. Class Room 1
  4. Class Room 2
  5. Brewing Room (All Pour Over Style) included Class Room
  6. Sensory and Cupping Room
  7. Roasting Room and Cupping Room
  8. Instructor Room
  9. Public Room
  10. Preparation Room
blank

 

 

 

Acc

**โดยทุกห้องสอนมีใบรับรองมาตรฐาน และผ่านการตรวจสอบ (Inspected) โดยเจ้าที่จากทางสถาบัน**

cer 1 barista n brewing   cer 2 sensory n green   cer 3 roasting

 

partners 2

© 2018 SCITH.org All Rights Reserved. Designed By it engineering & consultant